Kyse ei useinkaan ole ongelmakäytöksistä, vaan ongelmallisiksi koetuista koiran käytöksistä, näihin voidaan koulutuksella vaikuttaa.

Koiran hankalaksi koettu käytös voi olla mikä vaan minkä omistaja kokee arkea kuormittavaksi. Eläimen näkökulmasta kyseisellä käytöksellä on aina tarkoitus. Se mitä koira käytöksellään saavuttaa, tilaa, resursseja, huomiota tai huojennuksen tunteen, toimii kyseisessä tilanteessa vahvisteena.

Ongelmallisiksi koetut käytökset ovat usein eläimen selviytymisstrategioita. Vahvistuneita toimintamalleja pelottavissa tilanteissa tai tylsyydestä ja turhautumisesta johtuvia purkukeinoja.

Uudelleen koulutus tapahtuu käyttäytymistieteellisen ABC-analyysin kautta. Pohditaan käytöksen taustalla olevaa syytä ja mitä koira käytöksellään pyrkii saavuttamaan. Koulutuksellisesti muokataan siis useimmiten A ja C osaa, käytös muokkaantuu näiden seurauksena.

  • A – Antecedent – käytöksen laukaiseva tekijä(t)
  • B – Behavior – itse käytös minkä koira esittää
  • C – Consequence – seuraus, käytöksen vahviste

On huomattava että käytöksen laukaisevaan tekijään (A) liittyy usein respondentin ehdollistumisen kautta vahvasti tunnetila tai kiihtyminen. Tunnetilalla ja tunteilla voi olla suora yhteys käytökseen kuten esim. eroahdistuksesta kärsivillä tai pelkotiloissa.

Käyttäytymistieteeseen perustuvassa koulutuksessa tavoitteena on pysyvän uuden toimintatavan opettaminen. Eläimen tunnetila, tarpeet, pelot ja oppimishistoria on huomioitava koulutuksen suunnittelussa, vain siten uudesta käytösmallista saadaan pysyvä ja vahva. Tämä vaatii usein omistajalta viitseliäisyyttä, halua oppia uutta ja kykyä muuttaa omaa käytöstään.

Käytöskonsultaation kulku

  • Tapaamisaikaa voi kysyä sähköpostitse fysioterapianina (at) gmail.com
  • Asiakas saa linkit hyvinvointikartoitukseen ja esitietolomakkeeseen. Lomakkeet tulee täyttää noin 2 päivää ennen sovittua tapaamista.
  • Tapaaminen tapahtuu asiakkaan kodissa. Kouluttaja havainnoi koiran käyttäytymistä ja keskustellaan käytöksen mahdollisista syistä, ylläpitävistä tekijöitä ja koulutuksellisista ratkaisuista.
  • Asiakas saa sähköpostiin käyttäytymisanalyysin yhteenvedon sekä koulutussuunnitelman ja käytännön ohjeet käytöksen muokkaamiseksi.
  • Sovitaan seurannan ajankohta (30min) noin 2-3 viikon päähän. Tapaaminen tapahtuu Teamsin välityksellä.
  • Jatkokoulutuksesta sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Valitettavasti ilta- ja viikonloppu aikoja ei ole saatavilla. Käytöskonsultaatiot ajoittuvat pääasiassa arkisin klo. 9-15 välille.