Ei ole ongelmakäytöksiä, vaan ongelmallisia koiran käytöksiä.

Koiran hankalaksi koettu käytös voi olla mikä vaan minkä omistaja kokee arkea vaikeuttavaksi. Eläimen näkökulmasta kyseisellä käytöksellä on aina jokin tarkoitus, se mitä koira käytöksellään saavuttaa toimii kyseisessä tilanteessa vahvisteena.

Ongelmalliset käytökset ovat usein eläimen selviytymisstrategioita. Vahvistuneita toimintamalleja pelottavissa tilanteissa tai tylsyydestä ja turhautumisesta johtuvia purkukeinoja.

Uudelleen koulutus tapahtuu käyttäytymistieteellisen ABC-analyysin kautta. Pohditaan käytöksen taustalla olevaa syytä ja mitä koira käytöksellään pyrkii saavuttamaan. Koulutuksellisesti muokataan siis useimmiten A ja C osaa, käytös muokkaantuu näiden seurauksena.

  • A – Antecedent – käytöksen laukaiseva tekijä(t)
  • B – Behavior – itse käytös minkä koira esittää
  • C – Consequence – seuraus, käytöksen vahviste

On huomattava että käytöksen laukaisevaan tekijään (A) liittyy usein respondentin ehdollistumisen kautta vahvasti tunnetila tai kiihtyminen. Tunnetilalla ja tunteilla voi olla myös suora yhteys käytökseen kuten esim. eroahdistuksesta kärsivillä.

Käyttäytymistieteeseen perustuvassa koulutuksessa tavoitteena on pysyvän uuden toimintatavan opettaminen. Eläimen tunnetila, tarpeet, pelot ja oppimishistoria on huomioitava koulutuksen suunnittelussa, vain siten uudesta käytösmallista saadaan pysyvä ja vahva. Tämä vaatii usein omistajalta viitseliäisyyttä, halua oppia uutta ja kykyä muuttaa omaa käytöstään.

Kommunikointia

Käytöskonsultaation kulku

  1. Tapaamisaikaa voi kysyä sähköpostitse fysioterapianina(at)gmail.com
  2. Asiakkaalle lähetetään linkki hyvinvointikartoitukseen ja esitietolomake. Lomakkeet palautetaan kouluttajalle viimeistään 2 päivää ennen sovittua tapaamista.
  3. Tapaamisessa kouluttaja havainnoi koiran käyttäytymistä ja pohditaan käytöksen syitä, ylläpitäviä tekijöitä sekä mahdollisia koulutuksellisia ratkaisuja.
  4. Asiakas saa sähköpostiin käyttäytymisanalyysin yhteenvedon sekä koulutussuunnitelman käytöksen muokkaamiseksi.
  5. Sovitaan seurannan 30 min ajankohta noin 2-3 viikon päähän. Tapaaminen toteutetaan teamsin välityksellä.
  6. Jatkokoulutuksista sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan toiveiden mukaan.

Valitettavasti ilta- ja viikonloppu aikoja ei saatavilla. Käytöskonsultaatiot ajoittuvat pääasiassa arkisin klo. 9-15 välille.