Intohimoni kouluttamiseen heräsi vuonna 2009 Suomen Eläinkoulutuskeskuksen käyttäytymistieteellisten opintojen myötä. Opintojen tuomia taitoja harjoittelin aluksi uutta kotia etsiviä koiria kouluttamalla Vaasan Koiratarha Kulkurissa. Miten suuri merkitys onkaan sillä että ihmisen ja koiran välinen vuorovaikutus aukeaa. Käytännössä koulutin koirille kontaktinoton ja hihnakäytöksen. Kaikki koirat saivat uudet kodit.

Tiedonjanoni on vain kasvanut vuosi vuodelta. Matkan varrelle on mahtunut lukuisia koulutuksia ja seminaareja sekä satoja tunteja kirjojen ja tutkimusten parissa. Pääpaino on siirtynyt teknisestä kouluttamisesta eläimen tunteisiin ja tunnetiloihin sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Kesällä 2014 valmistuin eläintenkouluttajan ammattitutkinnon suoritettuani Eläintenkouluttajaksi. Pääeläimeni ovat koira ja kissa ja erityisosaamiseni ongelmakäytökset. Käytösongelmia olen ratkonut Lappeenrannassa vuodesta 2010. Asiakas materiaali on vuosien varrella muuttunut. Ongelmat eivät ole enää päässeet kasaantumaan sillä koirat ovat yhteydenoton hetkellä nuorempia. Pelkoon liittyvät haasteet ovat puolestaan lisääntyneet ja yleisesti ohjaustarve koiran lajityypillisistä tarpeista ja niiden tärkeydestä kasvanut.

Työni käytösongelmien parissa antoi arvokasta tietoa siitä mitkä asiat nuoren koiran kanssa jäävät salakavalasti huomioimatta ja millaisia haasteita näistä voi seurata. Tämän tiedon innoittamana Koiraurheiluhalli Heartraiders Akatemia avasi ovensa 2017.

Marraskuussa 2020 pääsyvaatimukset läpäistyäni aloitin Eläintenkouluttajan erikoistumisopinnot, opintojen laajuus on 180op. Opintojen myötä toivon saavani lisää käytännön työkaluja eläimen käytöksen analysoimiseen, evoluutioon ja etologiaan perustuvaa syvempää ymmärrystä käytösten tarkoituksesta ja keinoja parantaa eläinten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Kouluttajana pidän erittäin tärkeänä peruspilarina eläimen hyvinvointiin liittyviä asioita. Sopivan ravinnon ja kivuttoman elämän lisäksi tulisi mahdollisuus käyttäytyä lajityypillisesti sisältyä jokaisen koiran arkeen. Onnellinen koira saa etsiä, tutkia, liikkua ja leikkiä – olla koira. Hyvinvoinnin perusteita on myös ymmärretyksi tuleminen, omaehtoisuus ja hallinnan tunne.

Koiran elekielen tunnistaminen tulisi kuulua koiranomistajan perustaitoihin. Koulutusmenetelmäni on operantti ehdollistaminen – tieteellinen käsite joka merkitsee oppimista käyttäytymisen seurauksista, käytännössä siis tekemällä oppimista. Sen lisäksi että tämän tiedetään olevan tehokas tapa oppia tarjoaa se eläimelle mahdollisuuden vaikuttaa – kokea sitä hallinnan tunnetta.

Olen Suomen Eläintenkouluttajat Ry jäsen.