Luennointi on minulle tuttua ja kuuluu työnkuvaani. Akatemian jokainen kurssijakso alkaa aina teoria osuudella missä käsitellään tulevan kurssin aiheita. Vierailevana luennoitsijana olen ollut usean seuran ja yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa.

Luennoitsijana minulle on tärkeää että kuulijat ymmärtävät asiat joista luennoin, saavat ahaa-elämyksiä ja oppivat uutta. Valmistelen luentoni huolella ja saamani palautteen mukaan olen inspiroiva ja hyvä puhuja.

Vallitseva maailmantilanne pakotti opettelemaan myös etäluennon pitoa joten sekin onnistuu tarvittaessa.

Onko Sinulla jokin aihe mistä haluaisit lisätietoa?

Esimerkki luentojen aiheet ovat suuria kokonaisuuksia. Halutessasi voimme syventyä yksittäisen teemaan esim.;

  • Vahvisteet; oikea-aikaisuus, vahvistetiheys, suunta ja laatu
  • Tunnetilan säätely
  • Motivaation rakentaminen jne.

ESIMERKKEJÄ PITÄMISTÄNI LUENNOISTA

Koiran lihashuolto- ja hieronta 2h
Luennolla käsitellään lämmittelyn ja jäähdyttelyn merkitystä osana koiraurheilua. Käydään läpi koiran rakennetta ja lihaksistoa sekä opetellaan käytännössä oman koiran hierontaa ja venyttelyjä.

Koiran rakenne 2-3h
Luento on laaja teoriapaketti koiran fysiikasta. Luennolla käsitellään voima-, nopeus- ja kestävyystyyppisten koirien rakenteita ja rakenteiden kuormitustekijöitä. Etu- ja takaosan kulmauksia, tavallisia nivel- ja luustovammoja sekä askellajien kuormitustekijöitä. Tavoitteena on ymmärtää oman koiran rakenteessa ilmeneviä puutteita ja lihaksiston kuormittumista. Tähän voidaan yhdistää käytännön osuus fysiotreenien muodossa.

Ymmärrä koiraasi – opi puhumaan koiraa 2h
Luennolla käsitellään koiran elekielen kehitystä pennusta aikuiseksi ja tärkeitä kehityskausia. Rauhoittavat ja uhkaavat eleet tulevat tutuiksi. Luennon jälkeen ymmärrät koirasi elekieltä paremmin ja osaat lukea koirien välistä kommunikointia. 

Koiran tunteet ja tunnetilat 2-2,5h Eläimen tunteita ja tunnetilojen merkitystä käsittelevä luento. Luennolla käsitellään eläimen perustunteita ja pohditaan niiden merkitystä hyvinvoinnille. Miten tunteita ja tunnetiloja voi tarkastella ja analysoida. Miten kiihtyminen ja tunnetilat vaikuttavat oppimiseen ja vahvistehistoriaan?

Koiran lihapohjainen ruokinta 2h
Luennolla käsitellään koiran ravitsemuksellisia tarpeita laajasti. Tavoitteena on että luennon jälkeen osaat analysoida koirasi nykyistä ravinnonsaantia ja korjata mahdollisia puutteita. Luento antaa hyvät valmiudet raakaruokinnan aloittamiseen.

Harmoninen Arki
Harmoninen Arki luentosarja koostuu kolmesta 1h osasta. Jokainen osa käsittelee arkihallintaan ja arkihallinnan kouluttamiseen liittyviä asioita.

  • Osa 1: Käytöksen vahvistuminen
  • Osa 2: Tunneoppiminen
  • Osa 3: Arjen ongelmien purkua

Näistä saa hyvin koostettua esim 2h pituisen arkihallinnan rakentamiseen liittyvän luennon.

Koiran haasteellinen käyttäytyminen 2h
Luennolla käsitellään koiran kehityskausia, hyvinvointibudjettia ja erilaisten ongelmakäytösten mahdollisia syitä. Keskustellaan koulutusmahdollisuuksista ja –menetelmistä. Koulutukseen on mahdollista lisätä käytönnön koulutusta esimerkkikoirien avulla.

Luennon hinta sovitaan tapauskohtaisesti. Hintaan vaikuttaa valmisteluun kuluva aika, luennon pituus sekä luennon pitopaikka.