Heartraiders.fi

Eläinfysioterapia

Eläinfysioterapiassa on kyse vammojen ja kiputilojen ennaltaehkäisystä sekä leikkausten ja traumojen jälkeisestä kuntoutuksesta. Suurimmat asiakasryhmät ovat aktiiviharrastajat sekä koirat joiden liikkeiden epäpuhtauteen tai jopa ontumiseen ei löydy selvää syytä röntgenkuvista huolimatta. Tavallisimmat kuntoutusryhmät ovat ristiside- ja välilevyleikatut.

Ennaltaehkäisevässä fysioterapiassa on tavoitteena huomata mahdolliset rakenteelliset putteet sekä heikkoudet lihas- ja niveltoiminnassa. Hieronnan ja venyttelyjen avulla edesautetaan lihasten palautumista rasituksesta.

Fysioterapeuttinen tutkiminen aloitetaan aina liikeanalyysillä ja omistajan haastattelulla. Liikkeestä havannoidaan mahdollisia kevennyksiä, puolieroja, ontumisia ja yleisesti liikkeiden sulavuutta ja koiran rakennetta.

Käsin tunnustellen arvioidaan koiran lihaskunto ja –symmetria. Tunnustellaan selkäranka mahdollisten kipupisteiden varalta ja tarkastetaan nivelten liikkuvuudet.
Manuaalisessa terapiassa hierotaan lihakset kauttaaltaan läpi, venytellään ja tarvittaessa mobilisoidaan nivelet ja selkäranka. Hermopinteitä hoidetaan neuraalikudoksen mobilisoinnilla.
Terapeuttisilla harjoitteilla parannetaan koiran lihaskuntoa, liikkuvuutta, kehonhallintaa ja koordinaatiota. Hyvä koordinaatio ja kehonhallinta ehkäisee vammojen syntymistä.
Fysioterapian tavoitteena ei ole pelkästään tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien hoitaminen, vaan tavoite on löytää syy ongelmien syntymiseen ja näin ollen pyrkiä välttämään oireiden uusiutuminen
Käyttämäni hoitomenetelmät ovat:
Manuaalinen terapia
• Hieronta
• Venytykset
• Nikamien ja nivelten mobilisointi
• Neuraalikudoksen mobilisointi

Fysikaaliset hoidot
• Lämpö- ja kylmähoidot
• TNS sähköhoito

Terapeuttinen harjoittelu
• Stabiloivat harjoitteet
• Kuntoutusta tukevat harjoitteet
• Koordinaatiota parantavat harjoitteet
• Lihaskuntoa ja liikkuvuutta parantavat harjoitteet

Heartraiders