Heartraiders.fi

Ongelmakoirakonsultaatio

Kesällä 2014 valmistuin eläintenkouluttajan ammattitutkinnon suoritettuani Eläintenkouluttajaksi. Pääeläimeni ovat koira ja kissa ja erityisosaamiseni ongelmakäytökset. Vuosia ennen tutkinto mahdollisuutta kävin Suomen Eläinkoulutuskeskuksen käyttäytymistieteellisen kouluttajakoulutuksen ja Ongelmakoira opinnot. Koulutin koiratarhassa uutta kotia etsiviä koiria. Hyvien arvosanojen ansiosta sain kouluttajakillan jäsenyyden.

Eläimen ongelmakäytös on jotain minkä omistaja kokee arkea vaikeuttavaksi. Eläimen näkökulmasta käytöksellä on aina tarkoitus ja käytöksen seuraus on sille kannattava. Tästä huolimatta ovat ongelmakäytökset usein eläimen selvitymistrategioita ja tilanne aiheuttaa eläimelle stressiä ja vaarantaa sen hyvinvoinnin.
Ongelmakäytöksillä on usein pitkä vahvistehistoria ja käytöksen pois opettaminen saattaa vaatia runsaasti aikaa. Ota siis rohkeasti yhteyttä ajoissa.

Pysyvien muutosten saamiseksi voidaan harvoin paneutua pelkästään itse ongelmaan. Suurin työmäärä liittyy ongelman taustan selvittämiseen ja näiden asioiden korjaamiseen, usein hallintaa lisäämällä ja tunnetilaa muokkaamalla. Koulutukseni perustuu positiiviseen vahvistamiseen ja selkeiden rajojen asettamiseen.

Positiivinen vahvistaminen

Koiran oikeaa tai oikean suuntaista (shaping) käytöstä vahvistetaan ja sen seurauksena toivottu käytös lisääntyy. Oleellista koulutuksessa on kriteerin asettaminen niin että koira onnistuu, kriteeriä nostetaan asteittain vaativammaksi. Koulutuksessa ei siis keskitytä suoranaisesti koiran "ei toivottuun" käytökseen vaan pyritään ympäristöä ja omaa toimintaamme muokkaamalla ohjata koira tarjoamaan oikeanlaista käytöstä. Avainasemassa on myös samalla estää ei toivotun käytöksen vahvistuminen.

Samalla koiran kokema stressi tilanteessa vähenee, sillä on uusi keino selvitä/käyttäytyä tilanteessa ja käytös on rakennettu myös koiran näkökulmasta kannattavaksi.

Rajojen asettaminen

Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa pelisääntöjen kouluttamista. Koiralle opetetaan millaista käytöstä siltä odotetaan eri tilanteissa ja millainen käytös ei ole sallittua.

Koulutuksen toteutus

Tapaaminen tapahtuu omistajan kotona. Omassa ympäristössään koira on oma itsensä ja sen käytös on todenmukaisinta.

Käytösanalyysi aloitetaan esitietolomakkeen läpikäymisellä ja omistajan haastattelulla. Selvitetään koiran pentuaika, terveydentila, arkirutiinit, hyvinvointibudjetti ja paneudutaan itse ongelmaan.
Samalla seuraan koiran käyttäytymistä, koulutustasoa ja suhdetta omistajaan. Hyvä suhde on oleellinen osa kaikessa koiran koulutuksessa, sen tärkeys tulee erityisesti esiin ongelmakäytöksissä.

Analyysin pohjalta laaditaan koulutussuunnitelma. Suunnitelmaa kokeillaan käytönnössä ja koulutuksen edistymistä seurataan sähköpostitse tai puhelimitse. Tarvittaessa suunnitelmaa muokataan tai varataan uusi tapaamisaika jatkokoulutusta varten.

Konsultaatio aikoja voi kysellä sähöpostise tai soittamalla. Käynnit ajoittuvat arkiin klo. 9-15 välille.

Heartraiders