Heartraiders.fi

Ongelmakoirakonsultaatio

Kesällä 2014 valmistuin eläintenkouluttajan ammattitutkinnon suoritettuani Eläintenkouluttajaksi. Pääeläimeni ovat koira ja kissa. Kouluttaja urani alkoi kuitenkin jo aikaisemmin suoritettuani Suomen Eläinkoulutuskeskuksen käyttäytymistieteellisen kouluttajakoulutuksen hyvin arvosainoin ja saaden näin kouluttajakillan jäsenyyden. Syvensin kouluttajaopintojani Eläinkoulutuskeskuksen ongelmakoiraopinnoilla ja valmistuin keväällä 2010 ongelmakoirakouluttajaksi.

Ongelmakäytös voi olla lähes mitä vain minkä omistaja kokee harmilliseksi ja mikä vaikeuttaa arkea. Moni käytös voi olla myös eläimelle itselleen stressiä aiheuttavaa ja vaarantaa sen hyvinvoinnin.
Ongelmakäytökset ovat yleensä syntyneet pidemmän aikavälin aikana ja käytöksen pois opettaminen saattaa vaatia runsaasti aikaa. Mitä pidempään ongelma on jatkunut niin sen kauemmin sen pois kouluttamiseen menee, ota siis rohkeasti yhteyttä ajoissa. Pysyvien muutosten saamiseksi voidaan harvoin paneutua pelkästään itse ongelmaan. Suurin työmäärä liittyy ongelman taustan ja syntymekanismin selvittämiseen ja näiden asioiden korjaamiseen.

Koulutukseni perustuu positiiviseen vahvistamiseen, räminäpurkit, sumutteet ja muut “nopeat” keinot jätän omaan arvoonsa. Näillä rangaistukseen perustuvilla keinoilla käytös voidaan toki saada loppumaan, mutta hoitamalla vain seurausta, todellinen syy jää selvittämättä ja käytös saattaa palata. Rangaistuksiin perustuvilla menetelmillä on myös riskinsä, herkempi koiraa saattaa esim. herkistyä muillekkin äänille tai yhdistäessään pelotteen omistajaan, kärsii koko koiran ja omistajan suhde.

Positiivinen vahvistaminen

Koiran oikeaa käytöstä vahvistetaan ja sen seurauksena tämä käytös lisääntyy. Oleellista koulutuksessa on oikean käytöksen kriteerin asettaminen niin että koira onnistuu ja päästään palkkaamaan. Jatkossa kriteeriä nostetaan asteittain vaativammaksi. Koulutuksessa ei siis keskitytä suoranaisesti koiran "huonoon" käytökseen esim. rähjäämiseen vastaantuleville koirille, vaan siihen käytökseen mitä tapahtuu ennen rähjäämistä. Etsitään tästä käytöksestä jotain mitä voimme lähteä työstämään. Aina siihen asti että koira pystyy samaa käytöstä toteuttamaan myös ohitustilanteessa.
Koulutuksessa tapahtuu samalla vastaehdollistumista. Toistojen myötä vastaantuleva koira onkin pelottavan asian sijaan mahdollisuus saada omistajan huomio ja palkka.
Samalla koiran tunnetila tilanteessa muuttuu epävarmasta itsevarmemmaksi, sillä on uusi keino selvitä tilanteesta.

Positiivinen vahvistaminen taipuu kaikkeen koulutukseen, vahvisteena käytetään sitä mitä koira sillä hetkellä eniten haluaa; huomiota, haistelua, vieraiden tervehtimistä j.n.e. Ei toivotusta käytöksestä seuraa ns. negatiivinen rankaisu, eli mahdollisuus palkkaan evätään, hihnassa vetäjälle ei esim. mahdollisteta eteneminen uusille hajuille.

Koulutuksen toteutus

Tapaaminen tapahtuu omistajan kotona. Omassa ympäristössään koira on oma itsensä ja sen käytös on todenmukaisinta.

Käytösanalyysi aloitetaan esitietolomakkeen läpikäymisellä ja omistajan haastattelulla. Selvitetään koiran pentuaika, terveydentila, arkirutiinit, harrastukset ja paneudutaan itse ongelmaan.
Samalla seuraan koiran käyttäytymistä ja suhdetta omistajaan. Hyvä suhde on oleellinen osa kaikessa koiran koulutuksessa, mutta sen tärkeys tulee erityisesti esiin ongelmakäytöksissä.

Analyysin pohjalta laaditaan koulutussuunnitelma. Suunnitelmaa kokeillaan käytönnössä ja koulutuksen edistymistä seurataan sähköpostitse tai puhelimitse. Tarvittaessa suunnitelmaa muokataan tai varataan uusi tapaamisaika jatkokoulutusta varten.

Heartraiders