Olen Nina Jäntti, kahden kouluikäisen pojan äiti ja yhdeksän koiran omistaja. Kiirettä, vilinää ja vilskettä meillä siis riittää. Lauman toiminnan ja koirien keskinäisen vuorovaikutuksen seuraaminen on minulle arkipäivää.

Pohdin paljon koirien hyvinvointiin liittyviä asioita. Yhteiskuntamme vaatimuksia koirien ominaisuuksille, koirien terveyttä, lajityypillisiä käyttäytymistarpeita sekä ravintoa.

Minua kiehtoo erityisesti ihmisen ja koiran välinen vuorovaikutus. Kyse voi olla lenkkeily- tai harrastuskaverista, tuesta ja turvasta tai konkreettisesta avusta arjessa. Parhaassa tapauksessa kumpikin osapuoli saa enemmän kuin kokee antavansa.

Käytösongelmia olen ratkonut Lappeenrannassa vuodesta 2010. Työnkuva on vuosien myötä muuttunut. Haasteet eivät enää pääse kasaantumaan, kynnys yhteydenottoon on laskenut. Pelkoihin liittyvät haasteet ovat mielestäni lisääntyneet, sekä yleisesti ohjaustarve koiran lajityypillisistä tarpeista ja niiden tärkeydestä kasvanut.

Eläintenkouluttajan ammattiosaamista olen täydentänyt eläintenkouluttajan erikoistumisopinnoilla (EAT) 2022. Erikoistumisopinnot koostuvat kahdesta osiosta; Eläinten käyttäytyminen ja hyvinvointi, sekä valinnaisesta osasta Työeläimen kouluttaminen ja fyysisestä kunnosta huolehtiminen. Opinnot käsittivät eläimen käyttäytymisen ja kouluttamisen laajempaa analysointia, mittaamista ja eläimen hyvinvoinnin arviointia. Työkoiran osalta oli dokumentoitava kokonaisvaltaisesti kasvun ja fyysisen kunnon tukeminen ja kehittäminen, selvitettävä avustajakoiralta vaadittavat ominaisuudet ja käytännössä esittää koulutuspolku ja koulutetut taidot pennusta valmiiksi työkoiraksi.

Erilaisia ryhmäkoulutuksia ohjasin koiraurheiluhalli Heartraiders Akatemialla Lappeenrannassa vuosina 2017-2022. Koulutustarjontaani kuuluivat pentu- ja juniorikoulutukset, Rally-toko, Toko, Pallopaimennus, Hoopers, hajutyöskentelykurssit, fysiikkakurssit sekä Kiva koirakansalainen – testiin ja Käyttäytymiskokeeseen (BH) valmistavia koulutuksia. 

Ammattitutkintojen lisäksi olen osallistunut lukuisin seminaareihin, webinaareihin ja koulutuksiin vuosien varrella. Eläinavusteisissa palveluissa käytettävien eläinten kouluttaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen osatutkinnon suoritin 2020. Koulutus poikkesi aikaisemmista siltä osin että keskiössä oli ihmisen tarpeet. Näihin vastattiin joko suorasti tai epäsuorasti koiraa hyödyntäen, mutta samalla sen hyvinvointia ja turvallisuutta priorisoiden.

Tällä hetkellä (2024) suoritan Koiran ruokinta-asiantuntija opintoja Ylä- Savon ammattiopistossa. Nämä ravinto-opinnot ovat ainoat opetushallituksen hyväksymät ravinto-opinnot. Ravitsemustieteeseen olen kuitenkin perehtynyt jo vuodesta 2010 suorittamalla ravitsemustieteen perusopinnot avoimessa yliopistossa. Ennen virallisia ruokinta – asiantuntija opintoja, suoritin koiran ravintokouluttaja opintoja vuodet 2017-2018. Halusin käyttööni tietopankin mistä tarkistaa asioita nopeasti. Omat koirani olen ruokkinut lihapohjaisella ruualla n. 20 vuotta, ydinosaamiseni on lajityypillisen ruokavalion koostaminen.

Avustajakoiratoiminnassa olen ollut mukana yli kymmenen vuotta. Olen Avustajakoirayhdistys Ry:n kouluttaja ja vuodet 2022-2024 toimin vastaavana kouluttajana avustajakoirakoulu Axxell Brusabyssä.

Nykyinen työnkuvani painottuu näiden arjen apulaisten ja tukikoirien kouluttamiseen.

Olen ikuinen opiskelija ja minua motivoi löytää vastaus kysymykseen miksi. Ammattitaitoani pidän yllä kouluttautumalla säännöllisesti.

Kaikki koirani ovat kilpailleet Rally-tokossa ja Tokossa sekä suorittaneet käyttäytymiskokeen (BH- koe) hyväksytysti. Uutena mielenkiinnon kohteenani on noutajien rodunomaiset lajit. 

Rotuina minulla on kääpiöpinseri, kiinanharjakoira, amstaffeja sekä labradorinnoutajia. Koirien kanssa harrastaminen ja kilpaileminen oli jossain elämän vaiheessa päätavoitteeni. Nykyisin priorisoin korkeammalle arkihallinnan ja helpon arjen koiran kanssa. Harrastan ja kilpailen edelleen, mutta rennosti yhdessä tekemisestä nauttien.